УкраїнськаEnglish

Про академію

______________________________________________________________________________________________________

  Рейтингова таблиця

  Правила прийому до ЛДФА у 2013 році

Консультативний телефон оперативного штабу
з питань вступу - 2403492

______________________________________________________________________________________________________

Академія розташована у центрі старовинного міста Львова на відомій ще з цісарських часів вулиці аристократів, банкірів та фінансистів – вулиці Коперника, 3. Історія навчального закладу веде свій відлік з 30 серпня 1957 року.

Львівська державна фінансова академіяє потужним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації,який здійснює підготовку фахівців у галузі знань«0305 –економіка і підприємництво».Академія підпорядкована Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Мета і завдання освітньої діяльності академії відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи країни. Навчальні плани і програми передбачають фахову підготовку при забезпеченні високого рівня фундаментальних знань та практичних навиків.

У структурі академії функціонують такі факультети: фінансовий; обліково-економічний; заочний; післядипломної освіти та довузівської підготовки.Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: «Фінанси і кредит»; «Облік і аудит»; «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Менеджмент».Дієаспірантура за спеціальністю 08.00.08. – «Гроші, фінанси і кредит», видається збірник наукових праць «Вісник ЛДФА. Економічні науки», який входить до переліку фахових видань ВАК України у галузі економічних наук.

Вагомим чинником якісної підготовки студентів є налагодження співпраці та залучення до організації навчального процесу фахівців-практиків,керівників фінансових,податкових,контрольно-ревізійних органів тощо.

Академія розвиває наукові та ділові контакти із зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами економічного профілю. Зокрема, з Технічним університетом (м. Лодзь, Польща), Вищою школою економіки та адміністрування ім. професора Е. Ліпінського (м. Кельце, Польща), Державною вищою фаховою школою (м. Ярослав, Польща), Державним університетом (м. Щецін, Польща), Вищою фаховою школою Університету прикладних наук (м. Ляузіц, Німеччина), Університетом (м. Гьор, Угорщина).

Матеріально-технічна база академії дозволяє на сучасному рівні здійснювати освітню та наукову діяльність: два навчальні корпуси академії (вул. Коперника, 3; вул. Медової печери, 53) оснащені сучасною комп'ютерною технікою, всі адміністративні та структурні підрозділи об'єднані локальною комп'ютерною мережею, викладачі та студенти мають доступ до глобальної комп'ютерної мережі INTERNET. До послуг студентів та персоналу академії – зал засідань Вченої ради, актовий зал, спортивний та тренажерний зали, дві бібліотеки з читальними залами, студентське кафе, гуртожиток поліпшеного планування з блоком обслуговування (вул. Плужника, 2), медпункт.

______________________________________________________________________________________________________ 

Електронний вступ до ВНЗ

Інформаційна система "Конкурс"

Єдине освітнє інформаційне вікно України


______________________________________________________________________________________________________