УкраїнськаEnglish

Студентське самоврядування

 

 
В нашій академії активно діє Студентська рада, яка є представницьким органом студентів,основною метою якої є представництво і захист їх прав та інтересів.
  Структурово Студентська рада ЛДФА складається зі студентських рад фінансового, обліково-економічного факультетів і гуртожитку. Членами цих студентських рад можуть стати усі бажаючі активні, цілеспрямовані і наполегливі студенти, яким не байдуже студентське життя свого навчального закладу.
  Студентська рада бере активну участь у вирішенні важливих питань пов'язаних з навчальною, науковою та культурно – масовою діяльністю студентів академії. Зокрема представляє інтереси студентів на Вченій раді академії, при розгляді питань надання іменних стипендій та премій за досягнення у навчанні та культурно – громадському житті.
  Студентська Рада ЛДФА у співпраці зі студентами, викладачами, адміністрацією втілює у життя ряд соціальних проектів, проводить безліч культурно-виховних заходів, а також залучає студентів до наукової роботи та участі у наукових гуртках, які діють при кожній кафедрі.
  В лавах Студентської ради усе робиться для того, щоб сформувати мудру, дисципліновану, творчу, здатну до системної праці та організації цікавого дозвілля особистості; тут панує увага до думок і проблем усіх студентів, надається вчасна підтримка, запобігається помилкам, пропонується діяльна допомога.
  Кожен студент, який вирішить стати членом СР, зможе спробувати свої сили, використати можливості, довести всім, а насамперед собі, що він є унікальним, не схожим на інших з величезним потенціалом, з вмінням робити яскравішими сірі будні, глибшими почуття, чуйність – тоншою, дружбу – міцнішою...
  Завдяки внеску кожного студента, незалежно від його величини, ми спільно зможемо забезпечити відновлення і збереження моралі і духовності, розвиток інтелектуальної, духовної, творчої еліти – запоруки нашого світлого майбутнього.