УкраїнськаEnglish

Слово ректора

Вельмишановні колеги, студенти, аспіранти!
 
Сьогодні модернізація національної системи освіти відбувається у контексті європейської інтеграції з орієнтацією на основоположні цінності світової цивілізації із збереженням кращих надбань вітчизняної освіти і науки. Це вимагає проведення фундаментальних і прикладних досліджень в оцінюванні якості освіти, обґрунтування парадигми сучасної освіти на засадах гуманізму. Сучасний інноваційний розвиток освіти невід'ємно пов'язаний з науковими дослідженнями, які мають бути прогностичними, практично-орієнтованими, постійно супроводжувати весь освітянський процес.
Львівська державна фінансова академія у своїй діяльності зорієнтована на постійне вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. Інтеграція процесу навчання, мобільність студентів та викладачів, професіоналізм, конкурентноздатність на ринку освітніх послуг та ринку праці - ось наша мета.
 
Львівська державна фінансова академія у своїй діяльності зорієнтована на постійне вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. Інтеграція процесу навчання, мобільність студентів та викладачів, професіоналізм, конкурентноздатність на ринку освітніх послуг та ринку праці - ось наша мета.
 
Важливість та актуальність спеціальностей за якими здійснюється навчання в Академії підтверджує те, що всі випускники працевлаштовані, причому працюють за отриманим фахом. Серед них багато відомих фінансистів та економістів різних рівнів, керівників фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів, провідних вчених.
 
Абітурієнтам бажаю правильного вибору спеціальності і успішного навчання в нашій Академії!
 
 
 
З повагою,
Ректор, доктор економічних наук,
заслужений економіст України
 
професор П. Буряк