УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Наукова робота кафедр → Актуальне

До проведення IV міжнародної науково-практичної конференції

Жмуркевич А.Є.,
к.е.н., завідувач науково-дослідного сектора ЛДФА

Наукова робота – найближчий шлях до самореалізації та підвищення самооцінки й авторитету в суспільстві. Це взаємоповага між учасниками науково-дослідного процесу, усвідомлення власної необхідності та можливість продемонструвати свої здібності і відстояти свою точку зору.

У межах святкування 50-річчя Львівської державної фінансової академії 19-20 жовтня проводилась IV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції”. У конференції взяли участь майже 200 вчених з багатьох регіонів України: Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Сімферополя, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Києва, Львова, а також зарубіжні учасники з Польщі та Угорщини.

Відкрив конференцію ректор ЛДФА, доктор економічних наук, професор П.Ю. Буряк. На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили знані науковці, представники органів влади та ділових кіл, зокрема: ректор Львівського інституту економіки і туризму проф. І.О. Бочан, завідувач кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка” проф. І.В. Алєксєєв, завідувач кафедри інформаційних систем в менеджменті Львівського національного університету ім. Івана Франка проф. В.Є. Юринець, начальник КРУ у Львівській області М.І. Диба, начальник територіального управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях доц. В.Ф. Піхоцький, проректор з науково-педагогічної роботи Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі проф. Р.М. Моторин, депутат Львівської обласної ради, Президент Асоціації роботодавців Львівської області З.М. Бермес, проректор з навчальної роботи Тернопільського національного економічного університету проф. Б.Л. Луців, завідувач кафедри прикладної інформатики проф. Д. Санковський, завідувач кафедри просторового розвитку Ярославської державної вищої школи фахової освіти проф. Р. Федан, завідувач відділення інформаційно-аналітичного забезпечення та економіко-математичного моделювання НДФІ при Міністерстві фінансів України доц. В.Л. Плескач, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету проф. Є.В. Мних та інші учасники.

Під час секційних засідань точились дискусії з актуальних проблем розвитку державних фінансів, фінансів підприємницьких структур, фінансового ринку, обліку, аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а також використання інформаційних технологій та економіко-математичних методів у фінансовій науці, соціально-гуманітарного розвитку суспільства.

За результатами доповідей, обговорень та дискусій оргкомітет конференції виробив рекомендації щодо розв’язання проблем розвитку фінансової системи в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Провідна роль у вирішенні зазначених проблем залишається за державними органами влади і управління всіх рівнів, які є гарантом забезпечення ефективності державної фінансової політики у процесі реалізації інституційних та структурних реформ в Україні. Доведено необхідність створення в Україні сприятливих умов для ефективного розвитку всіх складових вітчизняної фінансової системи та підвищення рівня її адаптованості до європейських стандартів.
Рекомендації конференції будуть опубліковані у Віснику ЛДФА та надіслані у Міністерство фінансів України. Вагома частина матеріалів конференції – доповідей і повідомлень – викладена авторами у вигляді наукових статей, також буде надрукована у зазначеному часописі.