УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Міжнародне співробітництво

Міжнародна співпраця

Метою міжнародного співробітництва ЛДФА Міністерства фінансів України є:

- інтеграція у міжнародну систему освіти;

- організація партнерських відносин з іноземними навчальними закладами для забезпечення спеціалізованих наукових та молодіжних обмінів у сфері освіти, науки і культури;

- навчання студентів академії на магістерських програмах та їх стажування (проходження практики) у фінансових та інших установах; поглиблене вивчення іноземних мов; стажування науково-педагогічних працівників у споріднених установах;

- проведення спільних науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів та семінарів.

Основними пріоритетними напрямками розвитку міжнародного співробітництва ЛДФА МФУ є:

- організація стажування, навчання та участі в міжнародних конференціях науково-педагогічних працівників та студентів;

- організація, планування і виконання спільних наукових досліджень з навчальними та науковими установами зарубіжних країн;

- обмін інформацією з іноземними установами, фондами та навчальними закладами;

Для поглиблення міжнародних відносин з іншими навчальними закладами та науковими установами академія постійно проводить роботу з реалізації довгострокової програми міжнародного співробітництва.

Розширюється співпраця із Державною Вищою Фаховою Школою в м. Ярослав (Польща) щодо організації навчального процесу та його наукового забезпечення.

У 2005 р. кафедра економічної кібернетики уклала угоду про співробітництво з кафедрою прикладної інформатики Технічного університету м. Лодзь (Польща), яка передбачає обмін студентами, викладачами, науковими працівниками та аспірантами, проведення семінарів і конференцій, обмін інформацією, документацією та науковими публікаціями. Згідно з цією угодою починаючи з 2006 року студенти спеціальності “Економічна кібернетика” проходять курс навчальної практики, мають змогу ознайомитись з тематикою, способами та методами ведення навчального процесу в Технічному університеті м. Лодзь.

У 2006 р. підписано угоду про співробітництво між Вищою школою економіки та адміністрування ім. професора Едварда Ліпінського (Кельце, Польща) і ЛДФА. Угода передбачає візити представників сторін до навчальних закладів, організацію спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, конференцій, співпрацю в наукових та дослідницьких проектах, обмін працівниками, студентами, узгодження програмних дисциплін, допомогу у видавництві та обміні публікаціями, щоб об’єднати зусилля двох сторін у напрямку вдосконалення навчання, дослідницьких робіт, міжнародного обміну досвідом між підрозділами обох навчальних закладів.

Адміністрація нашого навчального закладу зробила перші кроки, щоб зміцнити дружні стосунки з Щецінським державним університетом (Польща). Зокрема, підписано довготермінову угоду про співробітництво, яка охоплює навчальну роботу і передбачає обмін студентсько-викладацькими делегаціями та наукову роботу з перспективою участі провідних дослідників у спільних науково-пошукових проектах.

У травні 2007 р. із візитом ЛДФА відвідала делегація науковців з Угорщини (університет у м. Гьор). Під час зустрічі було розглянуто особливості організації навчального процесу, основні напрямки наукової діяльності закладів, перспективи розвитку та можливості подальшої співпраці. Зустріч завершилась домовленістю сторін укласти договір про наміри закладів щодо їх спільної діяльності у галузі науки.

Найповажніші представники професорсько-викладацького складу ЛДФА, серед яких декан обліково-економічного факультету, д-р екон. наук, професор П.М.Гарасим, завідувач кафедри економічної кібернетики, д-р екон. наук Б.В.Андрієвський, завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, д-р пед. наук, професор Г.П.Васянович читають свої лекційні курси польським студентам.

Академія також налагоджує контакти з іноземними науковцями. Зокрема, представники ЛДФА беруть участь у конференціях та публікуються у зарубіжних наукових виданнях. Так, у 2004–2008 рр. наші вчені ознайомили зі своїми доробками наукову громадськість Молдови, Польщі, Болгарії, Чехії.

Водночас на науково-практичних конференціях міжнародного статусу, які щорічно проводить академія, були присутні науковці зі Словаччини, Польщі, Чехії та Німеччини. Публікації авторів із цих країн друкують також в академічному науково-методичному виданні “Вісник ЛДФА: Економічні науки”.