УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф обліку

Кафедра обліку і аудиту


   Кафедра обліку і аудиту, що створена у 1996 році, є однією із випускових у Львівській державній фінансовій академії та провідною у підготовці професійних фахівців освітньо - кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальності «Облік і аудит» за денною та заочною формами навчання. Очолює кафедру кандидат економічних наук, професор Романів Євген Миколайович, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно – ревізійної Служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують:

 

2 професори, доктори економічних наук – Гарасим Петро Миколайович, Мних Євген Володимирович;

2 професори, кандидати економічних наук – Романів Євген Миколайович, Яцків Михайло Іванович;

8 доцентів, кандидатів наук – Гончарук Світлана Марківна, Костишина Марія Теофілівна, Приймак Світлана Вікторівна, Любенко Андрій Миколайович, Шутка Світлана Євгенівна, Шевців Любов Юліанівна, Гарасим Микола Петрович, Андрушків Ірина Петрівна;

4 старші викладачі – Шот Анна Петрівна, Пятночко Надія Євгенівна, Жученко Оксана Йосипівна, Гурей Галина Михайлівна;

2 асистенти – Лобода Наталя Олександрівна, Колодій Іванна Євгенівна;

2 лаборанти – Садовяк Зоряна Степанівна, Гребінь Василина Володимирівна.

 У 2009 році кафедра стала основним осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту.

 

  Головним завданням кафедри було визначено удосконалення системи освіти і професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» з метою сприяння професійної самореалізації кожного студента.

   За кафедрою обліку і аудиту закріплені нормативні та вибіркові навчальні дисципліни всіх напрямів підготовки фахівців у ЛДФА: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Економічний аналіз», «Організація і методика аудиту», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік на підприємствах малого бізнесу», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Контроль і ревізія», «Організація обліку», «Звітність підприємства», «Судово – бухгалтерська експертиза», «Облік в бюджетних установах», «Державний фінансовий контроль», «Історія бухгалтерського обліку».

  Тема науково – дослідної роботи кафедри: «Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю».

   Науковий пошук аспірантів та викладачів кафедри постійно здійснюється в напрямку вдосконалення концептуальних підходів до створення та функціонування державного фінансового контролю та незалежного аудиту; теоретичного дослідження та порівняння систем державного фінансового контролю розвинених країн із вітчизняним інститутом фінансового контролю; прогресивних форм обліку і внутрішнього контролю на підприємствах та проблем облікової політики; теоретичного дослідження основ бухгалтерського обліку та фінансового контролю; забезпечення якості аудиторських послуг з метою удосконалення та розвитку аудиторської діяльності на перспективу.

  В цій галузі колектив кафедри має значні напрацювання та здобутки. Результатом наукових досягнень кафедри обліку і аудиту є випуск в світ підручників, монографій, конспектів лекцій, збірників задач і тестів, інтегральних навчально-методичних комплексів з фахових дисциплін.

  Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік» та Всеукраїнським журналом «Фінансовий контроль», колективами Контрольно-ревізійного управління, Державного казначейства і Головного фінансового управління Львівщини та інших областей Західного регіону України, що являються основними базами проходження виробничої і переддипломної практики студентів.

  При кафедрі функціонує студентский науковий гурток. Гуртківці є активними учасниками щорічних наукових конференцій та олімпіад, які проводяться в стінах навчальних закладів Львова та України. Крім того, під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт, всеукраїнських олімпіадах, міжнародних наукових студентських конференціях.

  Здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем викладачів та моральним кліматом, що панує в колективі.

  На перспективу при кафедрі передбачається доукомплектувати навчально-методичний кабінет, що забезпечить можливість надання студентам інформаційної підтримки та допомоги у вивченні фахових дисциплін спеціальності «Облік і аудит».