УкраїнськаEnglish

Виховна робота

  Виховна робота на обліково-економічному факультеті здійснюється відповідно до "Концепції національно-патріотичного виховання молоді”, яку затвердили 27 жовтня 2009 р. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, Міністерство культури і туризму України,
  Згідно з планом роботи факультету, виховна робота спрямована на національно-патріотичне виховання молоді, їх людської гідності, на формування активної життєвої позиції та розвиток творчих здібностей студентської молоді.
  Концепція виховної роботи полягає у:
– формуванні професійних якостей сучасного фахівця як особистості;
– формуванні інтелектуального розвитку студентів у процесі навчання;


– утвердженні поваги до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, стриманості, працелюбства;
– залученні студентів до проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-виховної роботи серед молоді;

– формуванні історичної пам'яті, національної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції студентів;
– організації культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залученні студентів до культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та інших видів діяльності;


– розв'язанні житлово-побутових проблем студентства;
– психолого-педагогічній діагностиці рівня інтелектуального розвитку та моральної вихованості студентів;
- співпраці зі студентським активом та органами студентського самоврядування, молодіжними творчими об'єднаннями, рухами, а також в організації життєдіяльності колективів академічних груп.

  Для вдосконалення виховної роботи на факультеті організовують семінари, на яких обговорюють загальні питання з проблем виховання у вищій школі. Під час організаційного і навчально-виховного процесу особливу увагу звертають на досягнення якісних показників успішності, дисциплінованість і підвищення громадської активності студентів.
  Щоб більше дізнатись про проблеми студентського життя, працівники деканату та куратори академічних груп регулярно відвідують студентський гуртожиток, надають консультації, залучають до співпраці психолога академії та членів студентського самоврядування.

  Свої творчі здібності студенти реалізовують у студентській раді, в гуртках художньої самодіяльності, в спортивних секціях і в студентському клубі. Актуальними є відкриті виховні заходи найрізноманітнішої тематики, зокрема поїздки до історичних місць, відвідання історичного музею, музею культури та побуту, постановки театралізованих вистав, лекцій тощо.


  Упродовж багатьох років на факультеті вже стало доброю традицією щорічно організовувати цікаві заходи зі святкування Дня матері, Дня кібернетика, "Андріївських вечорниць” тощо. Також відбуваються цікаві конкурси краси, змагання веселих і кмітливих, виставки та презентації.