УкраїнськаEnglish

Нормативні документи

    Положення про Вчену раду

    Положення про ректорат

    Положення про індивідуальний навчальний план студента

    Положення про відрахування, переведення та поновлення студентів

    Положення про кафедру

    Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії

    Положення про організацію методичної роботи в ЛДФА

    Положення про оцінювання знань студентів

    Положення про проведення практики

    Положення про академічну мобільність студентів Львівської державної фінансової академії 

    Тимчасове положення про організацію навчального процесу

    Методичні рекомендації до виконання рефератів

    Модернізація вищої освіти та реалізація положень болонської декларації

    Науково-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін за умов Болонського процесу 

    (практика запровадження)

    Рекомендації з розробки навчальних і робочих програм

    Концепція організацїї наставництва у Львівській державній фінансовій академії

    Методичні матеріали на тему „Модернізація вищої освіти України і Болонський процес”

    Положення про систему державної атестації випускників ЛДФА