УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф ЕК

Історія кафедри

Кафедра економічної кібернетики, яка входить до складу обліково-економічного факультету ЛДФА, була створена 2002року відповідно до наказу №66-од від 30.08.02р. У період становлення її очолював к.е.н., доц. А.Є. Жмуркевич. Початково викладацький персонал кафедри складався з 14 осіб, серед яких були, зокрема, кандидати економічних наук Вальдрат О.Л., Чмерук Г.Г., кандидати фізико-математичних наук Краснюк П.П., Мищишин О.Я., Юринець Р.В., Мандзик Ю.І., к.т.н.Чаповська Р.Б. та інші. Кількість дисциплін, які викладали тоді на кафедрі, не перевищувала десяти. Це були такі дисципліни, як “Економетрія”, “Інформаційні системи і технології”, “Інформатика та комп'ютерна техніка”, “Комп'ютерна графіка” та інші. Діяла денна та заочна форми навчання. Згодом колектив кафедри поповнили інші викладачі (к.е.н.Орловська А.Б., к.е.н. Жумік О.В., к.е.н. Мельник Б.К., к.е.н. Стадник Ю.А., к.т.н. Макар В.М.), а кількість предметів на кафедрі зростає.

Тепер кафедрою керують доктор фізико-математичнихнаук, проф.АндрієвськийБ.В. та доц. Жмуркевич А.Є. Навчальний процес та науково-дослідну роботу забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри в складі 2 професорів, 11 кандидатів наук, доцентів та 6 старших викладачів. Вони викладають 46 дисциплін на денних (обліково-економічному та фінансовому) та заочному факультетах. При кафедрі економічної кібернетики діє 8 комп'ютерних лабораторій. Усі заняття проводяться з використанням сучасного комп'ютерного обладнання. Кафедра активно співпрацює з факультетом післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Викладачі кафедри працюють над докторськими та кандидатськими дисертаційними роботами. Працівники кафедри беруть участь у науково-методичних семінарах та конференціях. Під керівництвом доцентів та викладачів кафедри підготовлено понад 200 дипломних робіт, які є одними з найкращих на факультеті.