УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф ЕК

Наукова діяльність

Наукова діяльність колективу кафедри фокусується на проблематиці, пов'язаній з використанням економіко-математичних методів та сучасних інформаційних систем в організації та управлінні економічними об'єктами.

У період з 2003р. по 2005р. на кафедрі опрацьовували науково-дослідну тему: “Інформаційне та математичне забезпечення прийняття рішень в процесах управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів економічної системи України”. Сьогодні кафедра виконує науково-дослідну тему: “Оптимізація процесу прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання”. Окрім того, викладачі здійснюють індивідуальні наукові дослідження. Зокрема, у 2008р. ці дослідження проводились у таких напрямках:

- економіко-математичне моделювання економічних процесів і явищ;

- математичні (класичні) дослідження;

-математичні моделі в природничих науках;

-розробка програмного забезпечення для дослідження аспектів використання стандартних комп'ютерних пакетів програм для виконання спеціальних завдань в економіці, математиці, природничих науках.

На базі кафедри діє студентський науковий гурток з таких проблем:

-використання інформаційних технологій у дослідженнях соціально-економічних явищ;

-використання математичних моделей в економічних дослідженнях.

До складу гуртка входять як студенти старших курсів, так і ті, які тільки розпочинають свою наукову роботу: Бабій І.А., ГукН.С., ДомчакІ.Б., КурусМ.М., ПархуцьМ.В., Петрицька О.І., ПлевакоМ.В., Терета Б.О., Якимюк Т.М. Вони здійснюють як теоретичні дослідження, так і прикладні розробки, зокрема програмні. Програмні продукти студентів знайшли своє застосування в окремих підрозділах ЛДФА. Так, здійснено автоматизацію окремих ділянок роботи деканату, відділу кадрів та бібліотеки.

Студенти беруть активну участь у наукових конференціях та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Зокрема, у 2008р. дві студентські наукові роботи, виконані під керівництвом викладачів кафедри, нагороджено дипломами третього ступеня галузевої комісії цього конкурсу.