УкраїнськаEnglish

Про нас

Про нас

Для активізації виховної роботи, пошуків та впровадження нових й ефективних її форм, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості, набуття студентами соціального досвіду у Львівській державній фінансовій академії діє відділ гуманітарно-виховної роботи та соціальних питань.
Очолює відділ гуманітарно-виховної роботи та соціальних питань Лозан Наталія Зеновіївна. Відділ організовує культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, виховну роботу в гуртожитку ЛДФА на кожний навчальний рік, здійснює контроль за їх виконанням; проводить наради з кураторами академічних груп, інспекторами гуртожитку, членами студентської ради; спільно з директором студентського клубу організовує роботу гуртків художньої самодіяльності.
До колективу відділу входять директор студентського клубу, інспектори з виховної роботи, які працюють у студентському гуртожитку, практичний психолог та художник -оформлювач.  

 

  Директор студентського клубу (Т.С.Рудка) здійснює загальне керівництво студентським клубом, веде облік і контроль за культурно-просвітницькою діяльністю, координує роботу працівників студентського клубу для забезпечення якісного проведення заходів.
Інспектори (О.П. Гриньків, Л.Д. Гулич, О.Д. Герич) забезпечують виховну роботу в гуртожитку академії. Проводять загальні збори мешканців гуртожитку для розв’язання поточних проблем. Стежать за дотриманням прав та обов’язків мешканців гуртожитку. Організовують роботу зі студентами у дозвілля (тематичні вечори, бесіди, лекції, спортивно-масові заходи). Проводять профілактику правопорушень, забезпечують морально-правове виховання.
  Практичний психолог (С.В. Незабитовська) вивчає вплив психологічних, організаційних та інших чинників на успішність студентів, моральний клімат у групі. Досліджує та аналізує індивідуальні особливості кожного студента зокрема та колективу загалом, причини кризових і конфліктних ситуацій, а також пропонує шляхи їх розв’язання.
  Художник (Т.М. Арсенюк) виконує оформлювальні та художні роботи (інформаційні дошки, декорації для вистав гуртків художньої самодіяльності, афіші, оголошення), наочно забезпечує ілюстративний навчальний матеріал, готує інформаційно-художній матеріал для популяризації навчального закладу.
  Відділ гуманітарно-виховної роботи та соціальних питань, один з наймолодших структурних підрозділів у ВНЗ (створений у 2000 р.), з перших днів визначив пріоритетні напрями своєї діяльності: культурний, інтелектуальний і духовний розвиток студентської молоді, забезпечення національного та патріотичного виховання, створення умов для творчого самовдосконалення студентів, тісна співпраця з органами студентського самоврядування.
 

Концепція виховної роботи Львівської державної фінансової академії