УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → кафедра економіки та менеджменту

Кадровий склад кафедри

 

 

Галанець Василь Григорович

професор

Народився 1 січня 1929 року в містечку Почаїв Кременецького району Тернопільської області.
Освіта вища. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут з відзнакою у 1952 році. Там же навчався в аспірантурі. У 1956 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю економіка сільського господарства. Працював у Львівському сільськогосподарському інституті асистентом, старшим викладачем (1956-1958), деканом економічного факультету (1958-1964), проректором з наукової роботи (1964-1974), завідувачем кафедри управління згодом менеджменту (1974-2005). У 1983 р. захистив докторську дисертацію. Ще раз був обраний деканом економічного факультету вже професором (1983-1992). У 1993 р. присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.
Автор 237 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 14 підручників та навчальних посібників, 12 монографій, 2 книги. Підготував 63 кандидати наук, 8 із яких стали докторами наук.
Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України.

 

 

Беркита Катерина Федорівна

доцент

   Народилась 30 листопада 1952 року у смт. Завалля, Гайворонського району, Кіровоградської області.
  Освіта вища. Закінчила Одеський інститут народного господарства (1973 р.) за спеціальністю «Фінанси і кредит». Отримала кваліфікацію економіста.
  Працювала економістом, старшим інспектором у фінансовому управлінні Львівського облвиконкому (1973-1988 рр.), завідувачем заочного відділення Львівського фінансово-економічного коледжу (1988-1996 рр.), деканом заочного факультету Львівської державної фінансової академії (1996-2008 рр.), доцентом кафедри економіки та підприємництва ЛДФА.
  Захистила дисертацію на тему «Організація професійного навчання бакалаврів у фінансово-економічних коледжах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (1999 р.) в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.
  Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (1999 р.).
Автор 39 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 2 навчальних посібники.
Основні напрями наукової діяльності: застосування статистичних методів в дослідженні економічних явищ, проблеми педагогіки вищої школи.
У 2010-2011 н.р. проводить лекції, семінарські і практичні роботи з навчальних дисциплін «Економіка праці і соціально трудові відносини» та «Фінансова статистика».

 

Пак Наталія Тадеушівна

доцент
 
  Народилася 22 листопада 1964 р. у місті Львові.
Освіта вища. Закінчила у 1997 р. ЛДУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика», отримала кваліфікацію – економіст-математик.
  З 1997 по 2001 роки навчалася в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».
  З 1997 року працює у Львівській державній фінансовій академії на посадах– ст. викладач, в.о. доцента, доцент кафедри економіки і підприємництва ЛДФА, на сьогодні доцент кафедри економіки та менеджменту ЛДФА.
  Дисертацію на тему «Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)», 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, 2003р., захистила у спеціалізованій вченій раді інституту регіональних досліджень НАН України, кандидат економічних наук з9 квітня 2003 року. У 2006 році отримала наукове звання – доцент кафедри «Економіки і підприємництва».
  Автор 27 публікацій (з них 16 наукових та 11 навчально-методичного характеру).
  Веде основні лекційні курси з дисциплін «Регіональна економіка», «Національна економіка». Проводить семінарські та практичні заняття. Здійснює керівництво підготовкою курсових робіт, виконує інші види педагогічного навантаження. Проводить заняття в центрі післядипломної освіти та довузівської підготовки.
Приймає участь у керівництві науковою роботою студентів.

 

Капленко Галина Вікторівна

доцент

  Народилася 21 грудня 1977 року у м. Стебник Львівської області.
У 1999 році закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені І. Франка. Здобула вищу освіту зі спеціальності „Фінанси і кредит” (1999 р.), кваліфікація – економіст.
  Від 1999 до 2004 рр. аспірант інституту регіональних досліджень НАН України (за заочною формою навчання). У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами). У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
  З 2000 року працює в Академії. У 2000 році – інспектор підготовчого відділення, з вересня 2001 року – інспектор навчально-методичного відділення. У 2004 році – методист ІІ категорії навчально-методичного відділу, з жовтня 2008 року – декан факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки (центр післядипломної освіти та довузівської підготовки). Викладацьку діяльність розпочала в Академії з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва. На сьогодні – доцент кафедри економіки та менеджменту, декан факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки.
  Автор 25 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник.
  Основні напрями наукової діяльності: промисловість України (фаховий) та кредитно-модульна система організації навчального процесу (педагогічний).
Навчальні дисципліни: статистика, економіка підприємства, економіка підприємства ІІ, інтелектуальна власність.

 

Галанець Володимир Васильович

доцент

Народився 20 березня 1977 року в м. Львові.
Освіта вища. Закінчив Львівський державний аграрний університет з відзнакою у 1999 році. Одержав вищу економічну освіту за спеціальністю «Аграрний менеджмент», економіст-організатор зовнішньоекономічної діяльності. Після закінчення навчання працював в Управлінні сільського господарства Жовківської райдержадміністрації Львівської області. У 1999-2003 рр. навчався в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. У 2003р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на тему «Стратегічне планування сільськогосподарського виробництва у системі державного управління», присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.
2004-2007рр. навчався у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Одержав другу вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство», юрист.
Автор 45 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 1 навчальний посібник, 1 монографія.
 

Маліновська Ольга Ярославівна

доцент

  Народилась 17 січня 1966 р. в м. Львові.
  Закінчила в 1989 р. Львівський ордена Леніна державний університет ім. ІФранка
  Отримала кваліфікацію економіст за спеціальністю планування народного господарства
  Захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку підприємництва в Україні», за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою. Захист відбувся 27 жовтня 2006 р. в Ужгородському національному університеті.
Науковий ступінь к.е.н. присвоєно в 2007 р.
  Опонувала дисертацію за темою: «Мотивація підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону» у м. Житомир.
  За весь період наукової діяльності видано - 27праць
  Викладає предмет «Національна економіка».
 

Турянський Юрій Іванович

доцент

  Народився 01березня 1975р. у місті Львові.
  Освіта вища. Закінчив з відзнакою Львівську комерційну академію (1996р.) та здобув кваліфікацію економіст. З 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії. З 2006р. кандидат економічних наук зі спеціальності «Організація управління, планування і регулювання економікою». Тема дисертації: «Державне регулювання господарських систем в умовах лібералізації та капіталізації економічного розвитку».
  2004-2007рр. навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Одержав другу вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство», юрист.
  У Львівській державній фінансовій академії працює з 2007 р. Навчальні дисципліни: «Маркетинг», «Статистика».
  Автор близько 35 наукових та науково-методичних робіт.
  Сфера наукових інтересів: господарські системи, макроекономічне податкове регулювання.

 

Карпова Яніна Юріївна

доцент

  Народилася 27січня 1979р. у м.Світлогорськ Гомельської області у Білорусії.
Освіта вища. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2001 р.) за спеціальністю «Економічна статистика». Здобула кваліфікацію – економіст. Після закінчення навчання працювала у відділі статистичного аналізу Львівського обласного управління на посаді економіста.
  З 2001-2005 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі економічної статистики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Маркетинг у системі управління товарними ринками в Україні».
  З 2001 р. працює у Львівській державній фінансовій академії. З 2001 року працювала на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва Львівської державної фінансової академії, у 2005 році переведена на посаду старшого викладача, у 2010 році переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. Викладає дисципліну «Маркетинг».
  Автор близько 30 наукових та науково-методичних робіт.
  Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетинг у сфері державного управління, оцінка ефективності функціонування товарних ринків.
 

Григор'єва Марія Іванівна

ст. викладач

  Народилася 14 серпня 1962 року у с. Глухівець Пустомитівського району Львівської області.
Освіта вища. Закінчила Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка (1988 р.) за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності підприємств».
  Отримана кваліфікація – економіст.
  Автор 1 навчального посібника «Економіка праці та соціально трудові відносини», автор розділів 9 та 12 підручника «Фінанси: курс для фінансистів»
  Навчальна дисципліна: «Економіка праці й соціально-трудові відносини»

 

Шукатка Наталія Йосифівна

cтарший викладач

Народилась в с. Бояничі Сокальського району Львівської області.
Освіта вища. Закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю Фінанси і кредит (1994р.).
З 1989 р. працює у Львівській державній фінансовій академії на посаді бухгалтера, заступника головного бухгалтера (1991-2009рр.), головного бухгалтера.

 

 

Герасименко Олена Вікторівна

старший викладач

Народилася 20 червня 1981 року у м. Самбір Львівської області.
Освіта вища. Закінчила Львівський державний фінансово-економічний інститут (зараз Львівська державна фінансова академія) за спеціальністю «Фінанси» (2002 р.).
Навчалася в аспірантурі ЛДФА (2004-2006 рр.), працювала асистентом та старшим викладачем (з 2005 р. до теперішнього часу). З 2008 р. є заступником завідувача кафедри економіки та менеджменту з наукової роботи.
У 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-організаційний механізм управління збалансованістю фінансової системи території» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Основні напрями наукової діяльності: збалансованість фінансової системи та інвестиційна привабливість регіонів України (фаховий) та кредитно-модульна система організації навчального процесу (педагогічний). Заступник керівника наукового гуртка при кафедрі економіки та менеджменту «Фінансовий світ».
Автор 53 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 5 підручників та навчальних посібників, 1 монографія тощо.
Протягом професійної діяльності викладала наступні навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Регіональна економіка», «Основи підприємництва», «Економіка підприємства ІІ», «Інвестування». Станом на 2010/2011 н. р. викладає дисципліни «Менеджмент», «Регіональна економіка», «Економіка підприємства ІІ», «Інвестування».
 

Дубик Вікторія Яківна

старший викладач

  Народилася 19 липня 1980 року в с. Володимирці Жидачівського району Львівської області.
Освіта: вища. Закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «міжнародні економічні відносини» (2002 р.).
  З 2002 по 2008 рік навчалась у аспірантурі Львівської комерційної академії.
  З вересня 2002 року працювала на посаді асистента кафедри економіки і підприємництва Львівської державної фінансової академії. У 2008 році переведена на посаду старшого викладача.
  Навчальні дисципліни (станом на 2010/2011 н.р.): національна економіка, статистика.

 

Осідач Олена Богданівна

старший викладач

  Народилася 24 листопада 1980 року у с. Крукеничі Мостиського району Львівської області.
Освіта вища. Закінчила Львівський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «фінанси» (2004 р.). З 2007 р. навчається в аспірантурі Львівської державної фінансової академії.
  З вересня 2004 р. працювала асистентом кафедри економіки і підприємництва у Львівській державній фінансовій академії, у 2008 р. переведена на посаду старшого викладача.
  Навчальні дисципліни (станом на 2010/2011 н.р.): економіка підприємства, економіка підприємства ІІ.

 

Залуцька Неля Станіславівна

асистент

  Народилася 7 лютого 1984 року у м. Червоноград Львівської області.
Освіта вища. Закінчила Львівську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» (2006 р.), з 2007 року навчається в аспірантурі ЛДФА.
  Працювала секретарем кафедри економіки та підприємництва ЛДФА (2006 – 2008 рр.), асистентом кафедри економіки та менеджменту (2008 – 2010 рр.)
  Автор 30 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 1 підручник, 1 навчальний посібник, 2 монографії.
  Основні напрями наукової діяльності: державний контроль, податковий контроль, податковий менеджмент, економіка підприємства.
  Навчальні дисципліни, які викладає протягом 2010 – 2011 навчального року: «Інтелектуальна власність», «Менеджмент», курсові роботи із предмету «Економіка підприємства».

 

Сідляр Юлія Олександрівна

асистент

  Народилась 10 червня 1982 року у м. Львові.
Освіта вища. Закінчила Львівський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси» (2004 р.).
  Після навчання в аспірантурі працювала молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектору (2007-2010 рр.) та асистентом кафедри економіки і підприємництва (2008-2010 р.) Львівської державної фінансової академії.
  Автор 5 наукових робіт. Підготувала 2 студентів до участі в конференції за напрямом «Статистика».
Основні напрями наукової діяльності: фінансовий механізм управління сталим розвитком (фаховий) та статистика (педагогічний).

 

Макух Ольга Ярославівна

старший лаборант

  Народилася 16 липня 1988 р. у м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області.
З 2006 року по даний час навчається у ЛДФА за спеціальністю «Фінанси».

 

 

 

Гасюк Руслана Володимирівна

лаборант

  Народилася 11 лютого 1987 року у с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області.
  Освіта вища. У 2004 році вступила у Львівську державну фінансову академію, яку закінчила у 2009 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліст з фінансів.