УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → кафедра фінансів субєктів господарювання

Виховна робота

  Одним з пріоритетних напрямів діяльності кафедри є виховна робота. Вона спрямована на поглиблення фахових знань та оволодіння професійною етикою, виховання культури спілкування, формування художньо-естетичних смаків і національної свідомості студентської молоді.

Виховні заходи

- Національно-патріотичне виховання здійснюється через вивчення українських звичаїв і традицій, героїчних сторінок нашого народу, ролі видатних постатей в історії, внеску українців у розвиток науки і мистецтва, що сприяє ставленню патріотизму, формуванню національної гідності, любові до рідної мови, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин.

Свято Пампуха                              Свято Писанки

- Морально-правове виховання має на меті прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина України, державної символіки, розвиток правової обізнаності, а також необхідності поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві. Це знаходить своє відображення в тематиці виховних годин, організації зустрічей з цікавими людьми, перегляді кінофільмів.
- Художньо-естетичне виховання спрямоване на культивування почуття прекрасного, виховувати в молодої людини художній смак. На добровільній основі студенти залучаються до участі в художній самодіяльності. Регулярно організовуються екскурсії, студенти відвідують театри, музеї, картинну галерею.
- Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за національне багатство, а також залучення молоді до активної екологічної діяльності.
Найбільш актуальні матеріали з виховної роботи видано у вигляді брошур та збірників:

1. Методичні доповіді з питань виховання студентської молоді – 2010 / укл. Васьківська К.В., Блащук-Дев'яткіна Н.З., Луців Л.М., Пасінович І.І., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф., Сич О.А. – Львів. – Видавничий відділ ЛДФА. – 2010. – 39 с.
2. Матеріали круглого столу "Проблеми кредитування юридичних та фізичних осіб” - 25 листопада 2009 року / укл. Васьківська К.В., Сич О.А., Мищишин І.Р. – Львів. – Видавничий відділ ЛДФА. – 2010. – 35 с.
3. Матеріали проведення "Дня фінансиста кафедри фінансів суб'єктів господарювання» в рамках проведення "Тижня фінансиста” 2 березня 2010 року / укл. Васьківська К.В., Пасінович І.І., Сич О.А., Мищишин І.Р. – Львів. Видавничий відділ ЛДФА. – 2010. – 35 с.

- Участь у днях факультетів, круглі столи, вікторини, КВК тощо

В атмосфері здорової конкуренції, творчого пошуку та ініціативності кожен студент має можливість виявити і реалізувати свої наукові інтереси, творчі здібності та задатки, продукувати цікаві ідеї. Так, студенти різносторонньо і творчо підходять до підготовки "Днів фінансового факультету”, презентують свої творчі і наукові здобутки.

Студенти презентують герб кафедри 

Цікаві факти подані студентами у формі cтінгазети

                        
 
 
 
- Участь у круглих столах. Спільними зусиллями викладачів кафедри і студентів організовуються круглі столи із залученням  потенційних працедавців – представників підприємств, банків, страхових компаній.
 
- Проведення тематичних вікторин, КВК дає можливість студентам проявити свої таланти, почуття гумору, кмітливість, винахідливість і переконливо доводить, що наша молодь – різносторонньо обдаровані особистості, а керівництво академії і гості – поціновувачі креативних ідей та дотепних жартів.
Якщо для студентів перших курсів викладач – мудрий і досвідчений наставник, то стосунки з студентами старших курсів будуються ще й на партнерських засадах.