УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф обліку

Навчально-методичні матеріали

 
  У 2009-2010 навчальному році викладачі кафедри видали наступну методичну літературу:
1. Інтерактивні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін:
- "Судово-бухгалтерська експертиза" (Романів Є.М.);
- "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" (Лобода Н.О.);
- "Історія бухгалтерського обліку" (Лобода Н.О.);
- "Бухгалтерський облік" (Пятночко Н.Є.);
- "Економічний аналіз" (Приймак С.В.);
- "Особливості обліку на малих підприємствах" (Шевців Л.Ю.);
- "Облік в зарубіжних країнах" (Костишина М.Т., Демко М.Я.);
- "Облік в бюджетних установах" (Колодій І.Є.);
 
2. Гончарук С.М. Аудит. Практикум. Навчальний посібник. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2010. – 164 с.
 
3. Костишина М.Т., Хом'як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І. та ін. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. – Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. – 440 с.
 
4. Гарасим П.М., Приймак С.В,, Гарасим М.П., Ганюк Р.В. Регіональний м'ясопродуктів під комплекс АПК: формування і вдосконалення економічних взаємовідносин: Монографія. – Львів: НВФ "Українські технології", 2009. – 192 с.
 
5. Романів Є.М., Приймак С.В. Навчально-методичні матеріали з вивчення курсу "Контроль і ревізія діяльності підприємств". – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2009. – 78 с.
 
Заплановано на 2010-2011 навчальний рік:
1. Романів Є.М., Костишина М.Т., Приймак С.В. Організація обліку: навчальний посібник.
2. Романів Є.М., Приймак С.В., Гончарук С.М. Збірник законодавчих та нормативно-правових актів з фінансового контролю.
3. Шот А.П. Практикум з дисципліни "Фінансовий облік"
4. Жученко О.Й. Курс лекцій з дисципліни "Державний фінансовий контроль"
5. Жученко О.Й. Курс лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік в галузях економіки".
За весь час функціонування кафедра стала основним осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік» та Всеукраїнським журналом «Фінансовий контроль», колективами Контрольно-ревізійного управління, Головного управління Державного казначейства і Головного фінансового управління Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої і переддипломної практики студентів. Практична підготовка фахівців супроводжується організацією таких заходів:
Заходи
1.
Пропагування наукового і інтелектуального потенціалу кафедри через засоби масової інформації, зустрічі з колективами економічного, фінансового і бухгалтерського спрямування регіону
2.
Провадження маркетингових досліджень сфери освітніх послуг виробничо-практичного спрямування, їх якості за профілем роботи кафедри шляхом вивчення потенційного конкурентного середовища
3.
Посилення зв'язків кафедри із колегами споріднених кафедр вишів Мінфіну України, міста Львова і західного регіону України щодо застосування спільних зусиль для виявлення високого рівня підготовки, здібностей і нахилів до практично-дослідницької діяльності майбутніх фахівців напряму підготовки „Облік і аудит”
4.
Проведення Тижня бухгалтерської професії, спільних круглих столів, зустрічей кафедри із практичними працівниками сфери обліку і аудиту-безпосередніми керівниками баз практики
5.
Проведення відкритої виховної години на тему: "Формування професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості" (Гончарук С.М., студенти 408 гр., лютий 2011)
6.
Організація зустрічі студентів з практичними працівниками: податківцями, бухгалтерами (Приймак С.В.)., студенти 208 гр., квітень 2011)