УкраїнськаEnglish

факультети кафедрипідрозділи → Центр ПО та ДП

Загальні відомості

Ласкаво запрошуємо здобути післядипломну освіту та підготуватися до незалежного тестування у Регіональних центрах оцінювання якості освіти в Львівській державній фінансовій академії!

  Центр післядипломної освіти та довузівської підготовки Львівської державної фінансової академії був створений в результаті реорганізації факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Керівник центру післядипломної освіти та довузівської підготовки

к.е.н., доцент Капленко Галина Вікторівна

Адреса79000, м. Львів, вул. Коперника, 3

2 поверх, каб. 205.

Тел. (032) 272-40-54, тел./факс (032) 244-44-69.

E-mail: fpo@ldfa.edu.ua

  Головне завдання центру післядипломної освіти та довузівської підготовки – організація та проведення профорієнтаційної роботи щодо суб'єктів освітнього простору України, та їх залучення до програм післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Мета роботи центру:

– підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Бюджет і фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр);

– підвищення кваліфікації фахівців фінансових органів за напрямом 1501 «Державне управління»;

– підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерських служб суб'єктів господарювання, викладачів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з фундаментальних дисциплін за напрямком «Економіка і підприємництво»;

– перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»);

– організація курсів цільового призначення та семінарів;

– підготовка випускників шкіл до незалежного тестування у Регіональних центрах оцінювання якості освіти.

  Центр організовує свою роботу у взаємодії з факультетами та кафедрами Академії, навчально-методичним, планово-економічним відділами, центром інформаційних технологій і видавництва та іншими структурними підрозділами. У роботі центру беруть участь як професорсько-викладацький склад Академії, так і науковці науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів освіти та провідні фахівці податкових, контрольно-ревізійних та фінансових органів.