УкраїнськаEnglish

виховна робота

 
Удосконалення виховної роботи – вимога сьогодення
  Для формування студента як творчої особистості на факультеті проводиться виховна робота.
  Провідна ідея виховної роботи – ідеал всебічно-розвиненої особистості фінансиста нової генерації. Головна мета – формування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру. Мета виховної роботи конкретизується через низку завдань: передача молодому поколінню багатств духовної культури українського народу і на цій основі виховання почуття патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності за долю рідної землі; виховання мовної культури; шанобливе ставлення до національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу, повага до батьків, родини, виховання почуття єдності поколінь, спільності культурної спадщини; стимулювання потреби у набутті знань і професійної майстерності.
  Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи виконують куратори академічних груп.
 
Відрита виховна година
на тему:
"Життя на грані двох світів» за участю головного редактора офіціозу бандерівської ОУН «Шлях перемоги» в 1992-1996 рр.
 
Участь викладачів та студентів факультету 
у конкурсі
"Різдвяний помпушок”

Відкриті заняття
  Традицією на факультеті стало проведення відкритих занять.
ДІЛОВА ІГРА
"Декларування доходів фізичних осіб”
Викладачі: к.е.н., доцент Ярема Богдана Павлівна,
в.о. доцент Ярема Ярослав Романович

 
ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ
за участю головного бухгалтера Галицького районного
відділу освіти Марич Н.І.  "Видатки бюджету
на фінансування загальноосвітніх шкіл”
Ст. викладач ЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНА

  Завдяки високому науково-педагогічному і творчому потенціалові професорсько-викладацького колективу та багаторічному досвідові навчально-виховної діяльності на фінансовому факультеті відпрацьовано систему виховної роботи зі студентською молоддю.
  Розглядаючи систему виховання як цілісний педагогічний процес, який передбачає взаємодію самостійних, взаємопов'язаних компонентів, що забезпечують створення оптимальних умов для саморозвитку особистості студента, структурними елементами виховної роботи на факультеті визначено виховну та організаторську діяльність деканату, традиційні факультетські заходи, навчально-виховну діяльність кафедр, систему кураторства та діяльність студентського самоврядування.
  Незмінно головним учасником у виховному процесі залишається особистість викладача, педагога-наставника академічної групи. Він з перших днів допомагає студентам сформувати колектив академгрупи, проводить як індивідуальну, так і групову організаційно-виховну роботу, встановлює зв'язок з батьками, з'ясовує особисті проблеми студентів, надає їм першу допомогу, здійснює педагогічний контроль за навчальним процесом, дотриманням студентами моральних та етичних норм поведінки в навчальному корпусі та гуртожитку.
  Створена на факультеті система виховної роботи допомагає студентству у виробленні індивідуального стилю життя, діяльності і спілкування. Тому знати і розуміти молодь, адекватно оцінювати її особистісні якості та індивідуальний потенціал викладачі справедливо вважають однією зі своїх найважливіших професійних якостей.
  Важливою ланкою виховної роботи, що стало доброю традицією на факультеті, є щосеместрове проведення відкритих виховних заходів. Цьогоріч приємно вразили і були найкращими заплановані відкриті виховні заходи 202 групи – куратор к.е.н., ст. викладач Герасименко О.В. та 211 групи - куратор к.е.н., ст. викладач Дуб А.Р.