УкраїнськаEnglish

Загальні відомості

  Науково-дослідний сектор функціонує як структурний підрозділ, робота якого пов'язана з організаційними та практичними аспектами наукової діяльності ЛДФА.
  Історія підрозділу бере свій початок з 1995 р., коли в навчальному закладі було утворено навчально-методичний кабінет. Наказом №32ВС від 08.09.1995р. на посаду завідувача НМК прийнятий Лондар С.Л. З 01.11.1999р. на посаду начальника призначено к.е.н.Жмуркевич А.Є., під керівництвом якого у 2000р. на базі підрозділу утворено науковий відділ. У 2005р. відділ реорганізовано у науково-дослідний сектор.
  Сьогодні персонал НДС налічує 6 осіб,: к.е.н., доц. Жмуркевич А.Є., д.ф.-м.н.,ст.н.с. Максимук О.В., м.н.с., Федорова С.В., м.н.с. Сідляр Ю.О., м.н.с. Дикун О.В., ст.лаб. Міхно Н.О.
  Функціональні завдання НДС, його взаємозв'язки з іншими підрозділами академії регламентуються Положенням про науково-дослідний сектор Львівської державної фінансової академії.
  Основні напрями діяльності НДС:
- забезпечення сприятливих умов для проведення професорсько-викладацьким складом індивідуальних досліджень та досліджень відповідно до наукових пріоритетів академії;
- організаційний супровід для відкриття науково-дослідних робіт у межах пріоритетних напрямів наукових досліджень Міністерства фінансів України, включаючи прикладні розробки на госпдоговірній основі;
- організаційно-методичне забезпечення заходів у межах реалізації програм наукового характеру Мінфіну, Міносвіти, ЗНЦ;
- організаційно-методичне забезпечення заходів у межах реалізації проектів ННК«Економосвіта»;
- підтримка та розвиток форм співпраці з органами місцевого самоврядування;
- координація заходів щодо налагодження та поглиблення партнерських зв'язків з іншими ВНЗ, науковими установами, організаціями;
- реалізація заходів з організації та проведення планових науково-практичних конференцій на базі ЛДФА;
- забезпечення регулярного проведення Фестивалю науки в ЛДФА;
- регулярне видання та забезпечення належної якості матеріалів наукового журналу "Вісник ЛДФА";
- забезпечення належного рівня функціонування науково-технічної ради академії;
- залучення представників студентського самоврядування до організації науково-пошукової роботи студентської молоді;
- реалізація заходів з організації та проведення планових студентсько-аспірантських конференцій на базі ЛДФА;
- залучення до розробки кафедральних науково-дослідних робіт кращих студентів академії.
  Особливий напрям діяльності НДС – підготовка до видання матеріалів наукового журналу "Вісник Львівської державної фінансової академії". Головний редактор часопису – д.е.н., проф. Буряк П.Ю. Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 4877 від 20.02.2001 р. Перереєстровано 30.04.2009 р. (Свідоцтво КВ № 15172-3744 ЛР). Постановами президії ВАК України № 2/05–5 від 08.06.2005 р. та Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 журнал внесено до переліку фахових видань з економічних наук. Авторські публікації розміщуються у рубриках "Питання бюджетної політики та податкової політики”, "Підприємництво в Україні”, "Економіка і соціальна політика держави”, "Економіко-математичні методи та моделі”. "Аудиторія: проблеми освіти і навчання”, "Наші рецензії”.