УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Вісник ЛДФА → Положення про Вісник

Вісник ЛДФА

Науковий журнал "Вісник Львівської державної фінансової академії"
 
Рік заснування: 2001
Проблематика: висвітлення фінансово-економічних аспектів становлення економічної системи України та питань регіонального підприємництва
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 4877 від 20.02.2001
КВ № 15172-3744 ЛР від 30.04.2009
Фахова реєстрація у ВАК України:
Постанова № 2/05–5 від 08.06.2005
Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська
Головний редактор: Буряк П. Ю., д.е.н, проф.
Заст. гол. редактора: Альошина Л. Є., к. е. н., доц.
Відповідальний редактор: Жмуркевич А. Є., к.е.н., доц.
Члени редколегії: Алексєєв І.В., д-р екон. наук; Бочан І.О., д-р екон. наук;
Гарасим П.М., д-р екон. наук; Максимук О.В., д-р фіз.-мат. наук;
Реверчук С.К., д-р екон. наук; Римар М.В., д-р екон. наук;
Тринько Р.І., д-р екон. наук; Юринець В.Є., д-р фіз.-мат. наук, Федорова С.В.