УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Тематика науково досл робіт

Тематика науково-дослідних робіт

  Протягом останніх 10 років працівниками Академії реалізовано 16 науково-дослідних робіт, які охоплюють фундаментальні і прикладні дослідження, відповідають Пріоритетним напрямам науково-дослідних робіт Міністерства фінансів України і закріплюються за спеціалізованими та випускаючими кафедрами у відповідності до галузі знань "Економіка і підприємництво".
 
 На сьогодні у Львівській державній фінансовій академії забезпечується проведення науково-дослідних робіт з таких тем:
 
  Стратегічні напрями активізації фондового ринку України
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи - Буряк П.Ю., докт. екон. наук., професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.01.2009 р. - 31.12.2011 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів суб'єктів господарювання.
  Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи - Буряк П.Ю., докт. екон. наук., професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.05.2010 р. - 31.12.2014 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри державних фінансів.
  Державна політика у сфері соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи - Гупало О.Г. канд. екон. наук., доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008-31.12.2012 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри економічної теорії.
  Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Романів Є.М., канд. екон. наук, професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.01.09-31.12.13 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри обліку і аудиту.
Оцінювання та порівняння впливу глобальних фінансових викликів на збалансованість фінансової системи держави
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Карпінський Б.А., канд. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2009-31.12.2011 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри економіки та менеджменту.
  Розробка та удосконалення методів математичного моделювання для аналізу фінансово-економічних процесів
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Жмуркевич А.Є., канд. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2011 р. - 31.12.2013 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри економічної кібернетики.
  Прояви та оцінювання синергетичності у фінансовій системі держави
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Максимук О.В., докт. фіз.-мат. наук, професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.05.2011 р. - 31.12.2015 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри математичних методів в економіці.
  Фінансова безпека держави в умовах глобалізації
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Біттер О.А., докт. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.05.2011 р. - 31.12.2013 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів.
  Теоретико-методичні засади гуманітарної освіти у контексті професійної підготовки фахівців економічної галузі
 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Васянович Г.П., докт. пед. наук, професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.05.2011-31.12.2013 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін.