УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Спеціалізована ВР

Спеціалізована вчена рада К 35.886.01

 
  Відповідно до наказу ВАК №777 від 25.11 2009 р. та №207 від 02.03.2011 р. у Львівській державній фінансовій академії функціонує спеціалізована вчена рада К 35.886.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
08.00.03. – економіка та управління національним господарством.

Голова спеціалізованої вченої ради
Буряк П.Ю., д.е.н., професор,

Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Гарасим П.М. д.е.н., професор 
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Карпінський Б.А., к.е.н., доцент
Персональний склад спеціалізованої вченої ради
Альошина Л.Є., к.е.н., доцент
Біттер О.А. д.е.н., доцент 
Васьківська К.В., д.е.н., професор 
Возняк Г.В., к.е.н., ст. наук співробітник 
Жихор О.Б., д.е.н., професор 
Ковний Ю.Є., к.е.н., доцент
Максимук О.В., д.ф.-м.н., професор 
Піхоцька О.М., к.е.н., доцент 
Прядко В.В. д.е.н., професор 
Романів Є.М., к.е.н, професор 
Тринько Р.І. д.е.н., професор 

Результати роботи спеціалізованої вченої ради:
2010 рік – 9 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (з них – 8 з числа аспірантів ЛДФА);
2011 рік – 7 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (з них – 5 з числа аспірантів ЛДФА).