УкраїнськаEnglish

Вулкан Вегас официальный сайт
Наукова робота → Наукова робота кафедр → Науково-дослідна тематика кафедр

Науково-дослідна тематика кафедр

Протягом 2006-2008 рр. у Львівській державній фінансовій академії забезпечується проведення науково-дослідних робіт з таких тем:

Розвиток інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері у період фінансової глобалізації світової економіки

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи - Буряк П.Ю. д. екон. наук., професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.01.2006 р. - 31.12.2008 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів.

Стан та шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Романів Є.М., канд. екон. наук, професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.01.2006 р. - 31.12.2008 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри обліку і аудиту.

Розробка методологічних основ та критеріїв збалансованості фінансової системи України в контексті фінансової безпеки

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Карпінський Б.А., канд. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.01.2006 р. - 31.12.2008 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри економіки і підприємництва.

Фінансовий механізм раціонального використання і відтворення природних ресурсів

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи - Римар М.В., докт. екон. наук., професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.01.2006 р. - 31.12.2008 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри податків, бюджету і казначейської справи.


Сьогодні Львівська державна фінансова академія забезпечує проведення науково-дослідних робіт з таких тем:

Управління ринковою вартістю акцій українських корпорацій

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Альошина Л.Є., канд. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008 р. - 31.12.2009 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів.

Державна політика у сфері соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Гупало О.Г., канд. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008 р. - 31.12.2010 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри економічної теорії.

Розвиток наукових основ податкового контролю в умовах трансформації економіки України

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Карпінський Б.А., канд. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008 р. - 31.12.2010 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри економіки і підприємництва.

Теоретичні засади методики професійно спрямованого викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ фінансово-економічного профілю

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Васянович Г.П., доктор пед. наук, професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008 р. - 31.12.2010 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін.

Математичне моделювання, розрахунок та оптимізація виробництва поліетиленових елементів конструкцій стільникової структури з ефективною економією матеріалу

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Максимук О.В., доктор фіз.-мат. наук, професор
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008 р. - 31.12.2010 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри математичних методів в економіці.

Актуальність проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання іноземних мов у вищій школі економічного спрямування

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Джулик О.І., канд. пед. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008 р. - 31.12.2010 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри іноземних мов.

Оптимізація процесу прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання

 • Категорія роботи - фундаментальна.
 • Науковий керівник роботи – Жмуркевич А.Є., канд. екон. наук, доцент
 • Планований термін виконання роботи - 01.02.2008 р. - 31.12.2010 р.
 • Робота виконується професорсько-викладацьким складом кафедри економічної кібернетики.