УкраїнськаEnglish

Вулкан Вегас официальный сайт
Наукова робота → Студентська наукова робота

Студентсько-аспірантська наукова робота

Інтелектуальний потенціал нації є одним з найважливіших ресурсів економічного та соціального розвитку країни. Він охоплює кадровий потенціал, наукові кадри, завдання збереження та нарощення яких є чи не найбільш пріоритетним у вітчизняній державній політиці. Досвід роботи та його передача прийдешнім поколінням, постійне вдосконалення та пошук нових ідей – це запорука сталого інноваційного розвитку держави і будь-якого закладу зокрема.

До науково-дослідної роботи Львівська державна фінансова академія залучає (окрім досвідченого професорсько-викладацького складу та представників наукових і ділових кіл) талановиту студентську молодь.

Так ЛДФА співпрацює з Міжнародним благодійним фондом “Україна 3000” в межах щорічного проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу “Новітній інтелект України”. Головною метою конкурсу є пошук, підтримка та залучення обдарованої молоді до активної суспільної діяльності через співпрацю з організаторами та партнерами, органами влади, громадськими організаціями, аналітичними інституціями та бізнесом.

Всеукраїнський молодіжний конкурс практично реалізовує завдання, що ставляться у Державній цільовій програмі роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, та повністю відповідає ідеології та стратегічній меті цієї Програми.

Для участі у конкурсі організаторами запропонована гуманітарна та економічна тематика наукових робіт.

Конкурс проходитиме у два етапи: перший – підведення підсумків на регіональному рівні, що триватиме протягом січня-лютого 2008 р., другий – підведення підсумків на національному рівні, яке відбудеться протягом березня-квітня 2008 р. Переможці нагороджуватимуться грошовими преміями.

Одночасно у листопаді 2007 р.- лютому 2008 р. буде проводитися перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, за результатами якого конкурсною комісією ЛДФА здійснюватиметься відбір кращих наукових робіт студентів для участі у другому турі Конкурсу, що пройде у базових навчальних закладах різних міст України в березні-травні 2008 р. Тут будуть представлені курсові, дипломні роботи, що містять наукову новизну або претендують на впровадження їх результатів у виробництво чи навчальний процес. Другий тур проводитиметься у два етапи: заочний (рецензування робіт) та очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

Переможці Конкурсу будуть нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями ВНЗ, благодійних фондів, спонсорів тощо. Ті, що одержать диплом І ступеня матимуть переваги при виборі форми навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання), зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра за державним замовленням, вступі до аспірантури, скеруванні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій), розподілі на роботу.

Умови проведення Конкурсу можна більше дізнатися на базових кафедрах академії та у науково-дослідному секторі ЛДФА.
Активізація науково-пошукової діяльності серед молоді є запорукою створення ефективного кадрового резерву. Проведення таких заходів (конференцій та конкурсів) – це завжди можливість поділитися досвідом, набути нових знань та усвідомити свої життєві перспективи, а також це генерація нових ідей та задумів у практику.