УкраїнськаEnglish

Наукова робота → Вісник ЛДФА → Вимоги до статей

Вимоги до статей

Редколегія науково-методичного журналу «Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки» запрошує до авторської участі наукових співробітників, викладачів, працівників підприємств, господарських органів, представників ділових кіл, аспірантів та докторантів.

Приймаються не публіковані раніше аналітичні статті з актуальних проблем бюджетної та податкової політики, підприємництва в Україні, економіки і соціальної політики держави, економіко-математичного моделювання, освіти та навчання.

Рукописи статей (обсягом 6-8 сторінок) надсилаються або передаються особисто автором в редакцію. При підготовці статей до публікації слід дотримуватися таких правил.

  1. Стаття повинна бути надрукована шрифтом Times New Roman (кегль 12) на аркуші формату А-4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля – 20 мм з усіх сторін, сторінки не нумеруються.
  2. Текстові файли подаються у форматі редактора Word, графічні файли – у форматах BMP, TIFF, PCX або JPEG. До дискети формату 3,5» з назвою файлу, що відповідає прізвищу автора, додають паперовий варіант статті (у двох примірниках), підписаний авторами; завірену відповідним чином рецензію доктора економічних наук (якщо автор не має вченого ступеня).
  3. Оформлення статті здійснюється наступним чином: прізвище та ініціали авторів (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); УДК (вирівнювання по лівому краю, напівжирний курсив); назвастатті (вирівнювання по правому краю, всі літери великі, курсив); анотація статті (українською та англійською мовами обсягом до 500 знаків, курсив); текстова частина; література.
  4. Структура текстової частини статті повинна відповідати вимогам ВАК України і містити такі елементи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. Назви структурних елементів статті виділяються напівжирним шрифтом.
  5. Список літератури подається мовою оригіналу. На кожну позицію у списку використаних джерел має бути посилання в тексті. Послідовність джерел у списку літератури повинна відповідати послідовності посилань в тексті.
  6. До статті додаються дані про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреси для листування, номери телефонів).
  7. Автори несуть відповідальність за точність наведеної інформації.
  8. Редакція залишає за собою право при необхідності повертати на доопрацювання, скорочувати тексти статей і вносити у них редакційні правки.
  9. Публікація статті здійснюється після її оплати. Оплата проводиться після розгляду редколегією поданого матеріалу і прийняття рішення щодо його публікації.

Для отримання інформації про рішення щодо публікації статей автори можуть звернутися до редакції (за тел. 240-34-96) протягом трьох тижнів після подання/відправки матеріалу.