УкраїнськаEnglish

Студентське життяСтудентське самоврядування → Нормативно-правова база

Нормативно-правова база


  Студентська Рада ЛДФА створена за ініціативою молоді шляхом проведення прозорих альтернативних виборів і є справжньою командою лідерів самоврядування. Це повністю відповідає стратегії розвитку освіти за Болонською моделлю, допомагає виховувати вміння молоді працювати в команді, виявляти свої організаторські здібності та розвивати лідерські та професійні навички. Студентська Рада ЛДФА є сполучною ланкою між студентами, викладачами та адміністрацією університету, своєю діяльністю вона забезпечує дотримання прав та захист інтересів студентів, а також їх найбільш повний розвиток у сферах комунікації, культури, спорту, благодійництва, внутрішніх та зовнішніх відносин із студентством міста, України, інших країн Європи.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
  • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.
Положення   про студентське самоврядування  ЛДФА

Про  затвердження Примірного положення про студентське  самоврядування  у  вищих навчальних   закладах України