УкраїнськаEnglish

факультети кафедри → кафедри → каф економіки

Кафедра економіки та підприємництва

Етапи становлення, розвиток та досягнення
 
Кафедра економіки та підприємництва один із важливих навчально-виховних підрозділів Львівської державної фінансової академії Міністерства фінансів України.

Домінантна риса, яка притаманна кафедрі економіки та підприємництва - це, насамперед, вироблення у студентів сучасних "економічних знань", вміння орієнтуватися у безмежному океані гіпотез, ідей, теорій, концепцій, фактів, статистичних даних, підприємницьких та управлінських структур – всього того, що охоплюється поняттям "економіка та підприємництво". У цьому аспекті особливого значення набуває формування у студентської молоді Академії методологічної культури відбору "потрібного знання", методики його пошуку за допомогою перспективних навчальних інновацій сучасної інформаційно-освітньої системи, навичок використовувати належне знання як у власній професійній діяльності економіста, фінансиста так й у житті взагалі.

Об’єктивно, що професійна підготовка вихованців Академії неможлива без формування у них глибоких економічних знань. Це завдання стоїть перед колективом кафедри економіки та підприємництва з початку її становлення...
 
Повний текст доступний тут